Bostadsrättsföreningar

Vårt företag har stor erfarenhet av ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar. Vi förvaltar idag drygt 60 föreningar.

I vårt standardpaket för ekonomisk förvaltning ingår bl a följande: Upprätthålla lägenhets- och pantregister. Skicka ut avgifts- och hyresavier. Handha betalningar. Utföra löpande redovisning samt upprätta bokslut med årsredovisning och inkomstdeklaration.

Är Ni intresserad av en offert så skicka gärna ett mejl till Hefab Redovisning AB. Det vi behöver veta är antalet lägenheter, lokaler, garage- p-platser samt om Ni är momspliktig. Vi samarbetar även med en fastighetsjurist och kan därigenom erbjuda juridisk hjälp inom områdena bostadsrätt, hyresrätt m.m.

Vi kan också erbjuda revision av bostadsrättsförening.