Referenser

Långa relationer är trevligt och lönsamt. Men innan man påbörjar en långsiktig affärsrelation kan det kännas tryggt att få möjlighet att få tala med någon.
Följande företag ställer gärna upp som referens. I dessa företag ansvarar jag för redovisning, bokslut samt fåmansbolags rådgivning.

Folkuniversitetet, sedan 1998

BRF Godsägaren, sedan 2003

BRF Bruksbäraren, sedan 2004

BRF Essingeslätten, sedan 2005

Yesway AB sedan 2010

Kontakta oss så får du namn och telefonnummer till en lämplig referensperson.