Teknisk förvaltning

Vi har nu inlett ett samarbete med Tälje Villa- och Fastighetsservice AB gällande teknisk förvaltning och fastighetsservice av bostadsfastigheter. Företaget har lång erfarenhet i branschen och kan också erbjuda reparationer och underhåll av fastigheter och andra anläggningar i anslutning till fastigheterna.                                                                             Kontakta oss gärna om Ni vill veta mer.