Nyheter

Pandemistöd

Turerna är många när det gäller olika former av stöd under rådande pandemi och de ändras ständigt. Kontakta gärna er redovisningskonsult eller revisor eller berörda myndigheter för information.

Skiktgräns och brytpunkt

Det finns nu bara en enda skiktgräns, vilken för beskattningsåret 2021 blir 523 200kr. Detta innebär en brytpunkt på 537 200 kr för beskattningsåret 2021.  D v s när man börjar betala statlig skatt om 20% på den överskjutande delen.

Periodiseringsfonder 

Det finns ett utredningsförslag om att förlänga avsättningstiden till 10 år för periodiseringsfond samt att slopa den s k expansionsfonden för enskilda firmor. Tänk alltid på att en periodiseringsfond innebär att man skjuter upp skatten. Att spara 10 års p-fonder och sedan ta fram de till beskattning vid exempelvis avslutning av sin enskilda firma kan medföra stora skattekonsekvenser (en effektiv skatt på upp till 65% kan det bli). Tänk efter nogrant innan Ni tar ett beslut om avsättning till periodiseringsfond.