Tjänster

Vi upplever att företagare ofta tycker att det är både svårt och tidskrävande att hålla sig uppdaterad gällande aktuella redovisningsprinciper, skatte- och avdragsregler. Genom att anlita en kvalificerad redovisningskonsult finns ofta stora pengar att spara.
Hefab redovisning & branschutbildning erbjuder följande tjänster:

  • Ekonomisk förvaltning av bostadsrättsförening
  • Redovisning
  • Bokslut
  • Skatterådgivning
  • Utbildning
  • Deklaration